گزارش شماره 1

پروژه بام خلیج فارس

پروژه بام خلیج فارس
نقطه عطفی در تحول گردشگری

تورهای ایران هرمز

تورهای ایران هرمز
راه اندازی میشود

تورهای چهارگانه "ایران هرمز"
با همکاری آژانس های گردشگری سراسر کشور راه اندازی میشود

پروژه ها و فعالیت های دولتی

طی سالهای گذشته دوایر دولتی متعددی در هرمز فعالیت خود را آغاز کرده اند و هر یک به سهم خود اقدامات و سرمایه گذاری های مهمی در ایجاد زیر ساختهای هرمز انجام داده اند که این سرمایه گذاریها جمعا بالغ بر 50 میلیارد تومان بوده و بستر مناسبی را برای توسعه و آبادانی هرمز فراهم کرده است.

اگر چه جزیره هرمز همچنان نیازمند اقدامات  بیشتری است و هرمز با جایگاه واقعی خود فاصله بسیاری دارد، ولی اقدامات زیر بنایی متعددی انجام و نیز در دست مطالعه و عملیاتی شدن می باشد که اطلاع از این اقدامات و طرح ها امید آفرین و برای جذب سرمایه گذاری تاثیر فوق العاده ای خواهد داشت.

در اینجا از تمام ادارات،سازمانها و دوایری که با ما همکاره کرده و  گزارش اقدامات و فعالیتهای خود را جهت اطلاع عموم در اختیار این پرتال قرارداده اند کمال تشکر را داریم.

فهرست ادارات فعال هرمز و اقدامات و طرح های آنها به ترتیب زیر می باشد.


(در حال بروز رسانی)

دعوت به انجمن توسعه

دعوت انجمن توسعه و عمران هرمز از متخصصین

1- شهر سازی
2- عمران

3- اقتصادی
4- گردشگری
5- محیط زیست
6- فرهنگی

راه رفته کیش و قشم

گزارش بخشدار هرمز


سرمایه گذاری
50 میلیاردتومانی
در هرمز

مطالعات و مقالات

صاحب نظران و علاقه مندان میتوانند مقالات،مطالب و نوشتار خود را جهت ارائه در این بخش ارسال نمایند.

1- سرمایه گذاری

1- چگونگی و شرایط سرمایه گذاری در ایران

2- گردشگری

موانع رشد گردشگری در ایران

شیوا پور قربان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
1- ضرورت توجه به نظرات کارشناسی در توسعه هرمز

2- توسعه گردشگری جزیره کیش به عنوان الگویی برای توسعه جزیره هرمز

3- توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی

4- جزیره هرمز و تنگه هرمز از كهن ترين روزگاران تا عصر تاريخي

جستجوی مطلب