گزارش شماره 1

پروژه بام خلیج فارس

پروژه بام خلیج فارس
نقطه عطفی در تحول گردشگری

تورهای ایران هرمز

تورهای ایران هرمز
راه اندازی میشود

تورهای چهارگانه "ایران هرمز"
با همکاری آژانس های گردشگری سراسر کشور راه اندازی میشود

پروژه ها و فعالیتهای اشخاص و شرکتها

در جزیره هرمز اشخاص و شرکتهایی مختلفی فعالیت دارند، و هر روز شاهد حضور فزاینده بخش خصوصی چه به صورت شخصی و یا شرکتی در هرمز هستیم که برای بررسی سرمایه گذاری در هرمز به این جزیره زیبا تشریف فرما میشوند.این فرایند نوید توسعه و آبادانی جزیره هرمز را به ارمغان آورده است.
فهرست شرکتها و اشخاص فعال در هرمز به قرار زیر است.(در حال به روز رسانی)

# عنوان مطلب
1 معدن سنگ آهن
2 کارخانه پودر ماهی
3 شرکت تعاونی مرز نشینان هرمز
4 دکتر نادعلیان
5 معدن خاک سرخ
 

دعوت به انجمن توسعه

دعوت انجمن توسعه و عمران هرمز از متخصصین

1- شهر سازی
2- عمران

3- اقتصادی
4- گردشگری
5- محیط زیست
6- فرهنگی

راه رفته کیش و قشم

گزارش بخشدار هرمز


سرمایه گذاری
50 میلیاردتومانی
در هرمز

مطالعات و مقالات

صاحب نظران و علاقه مندان میتوانند مقالات،مطالب و نوشتار خود را جهت ارائه در این بخش ارسال نمایند.

1- سرمایه گذاری

1- چگونگی و شرایط سرمایه گذاری در ایران

2- گردشگری

موانع رشد گردشگری در ایران

شیوا پور قربان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
1- ضرورت توجه به نظرات کارشناسی در توسعه هرمز

2- توسعه گردشگری جزیره کیش به عنوان الگویی برای توسعه جزیره هرمز

3- توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی

4- جزیره هرمز و تنگه هرمز از كهن ترين روزگاران تا عصر تاريخي

جستجوی مطلب