گزارش شماره 1

پروژه بام خلیج فارس

پروژه بام خلیج فارس
نقطه عطفی در تحول گردشگری

پارک گردشگری هرمز

میتوان آبادانی را رقم زد

تورهای ایران هرمز

تورهای ایران هرمز
راه اندازی میشود

تورهای چهارگانه "ایران هرمز"
با همکاری آژانس های گردشگری سراسر کشور راه اندازی میشود

راه اندازی پرتال ایران هرمز

از آنجاییکه دسترسی آسان سرمایه گذاران و فعالان و گردشگران در مبدا به هرگونه اطلاعات و خدمات مورد نیاز مربوط به هرمز از ضروریات است و غفلت از این مقوله روند توسعه در هرمز را کند خواهد کرد لذا پرتالی جامع طراحی و راه اندازی اولیه گردیده و در دست تکمیل و نهایی شدن است.
این پرتال به آدرس:www.iranhormoz.ir و com است.این دامین به سختی و با صرف هزینه بالا تهیه شده و هدف از راه اندازی و خدمات در این پرتال جذب سرمایه گذاران،گردشگران و علاقه مندان هرمز است.

راه اندازی این پرتال اثرات بسیار مناسبی در جذب و افزایش توجه به هرمز گردیده و حتی موجب افزایش گردشگران ورودی به هرمز شده است به طوری که تا پایان دیماه بیش از 23000 بازدیداز این پرتال بوده است.

دعوت به انجمن توسعه

دعوت انجمن توسعه و عمران هرمز از متخصصین

1- شهر سازی
2- عمران

3- اقتصادی
4- گردشگری
5- محیط زیست
6- فرهنگی

راه رفته کیش و قشم

گزارش بخشدار هرمز


سرمایه گذاری
50 میلیاردتومانی
در هرمز

مطالعات و مقالات

صاحب نظران و علاقه مندان میتوانند مقالات،مطالب و نوشتار خود را جهت ارائه در این بخش ارسال نمایند.

1- سرمایه گذاری

1- چگونگی و شرایط سرمایه گذاری در ایران

2- گردشگری

موانع رشد گردشگری در ایران

شیوا پور قربان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
1- ضرورت توجه به نظرات کارشناسی در توسعه هرمز

2- توسعه گردشگری جزیره کیش به عنوان الگویی برای توسعه جزیره هرمز

3- توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی

4- جزیره هرمز و تنگه هرمز از كهن ترين روزگاران تا عصر تاريخي

جستجوی مطلب