گزارش شماره 1

پروژه بام خلیج فارس

پروژه بام خلیج فارس
نقطه عطفی در تحول گردشگری

پارک گردشگری هرمز

میتوان آبادانی را رقم زد

تورهای ایران هرمز

تورهای ایران هرمز
راه اندازی میشود

تورهای چهارگانه "ایران هرمز"
با همکاری آژانس های گردشگری سراسر کشور راه اندازی میشود

ایستگاه خدمات گردشگری بام خلیج فارس

جزیره هرمز دارای زیبایی ها و جاذبه های بسیاری است.وجود این جاذبه ها باعث شده تا همه ساله گردشگران زیادی از نقاط مختلف کشور به این جزبره رویایی سفر کنند. گردشگران پس از ورود به جزیره،با پای پیاده و یا با وسیله نقلیه مبادرت به بازدید از نقاط مختلف می کنند که بارها دیده شده گردشگران از نبود ایستگاهی خدماتی که بتوانند در بین راه مختصری استراحت داشته باشند و یا امکان استفاده از سرویس بهداشتی و خدمات رفاهی آنجا بهره مند شوند گله مند بودند.
بر همین اساس بخشدار محترم هرمز با تشخیص این نیاز، و ضرورت ایجاد رفاه و رضایتمندی برای گردشگران با راه اندازی ایستگاه خدمات گردشگری بام خلیج فارس که در منتهی الیه جنوبی جزیره قرار دارد موافقت نموده و بر همین اساس این ایستگاه خدمات گردشگری در شرف راه اندازی است.در همین مدت که برخی گردشگران ایرانی و خارجی بر حسب نیاز در این مکان توقفی داشته اند از راه اندازی چنین مکانی کاملا استقبال و ابراز خوشحالی نموده و بر لزوم ایجاد چنین ایستگاهی که گردشگران بتوانند خدمات لازم را دریافت نمایند تاکید میکردند.

گردشگران بازدید کننده از ایستگاه خدمات گردشگری بام خلیج فارس به طور نمادین مبادرت به همکاری و مشارکت در ساخت این ایستگاه کرده اند که میتوانید برخی از این بازدیدها و مشارکتها را ببینید.

دعوت به انجمن توسعه

دعوت انجمن توسعه و عمران هرمز از متخصصین

1- شهر سازی
2- عمران

3- اقتصادی
4- گردشگری
5- محیط زیست
6- فرهنگی

راه رفته کیش و قشم

گزارش بخشدار هرمز


سرمایه گذاری
50 میلیاردتومانی
در هرمز

مطالعات و مقالات

صاحب نظران و علاقه مندان میتوانند مقالات،مطالب و نوشتار خود را جهت ارائه در این بخش ارسال نمایند.

1- سرمایه گذاری

1- چگونگی و شرایط سرمایه گذاری در ایران

2- گردشگری

موانع رشد گردشگری در ایران

شیوا پور قربان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
1- ضرورت توجه به نظرات کارشناسی در توسعه هرمز

2- توسعه گردشگری جزیره کیش به عنوان الگویی برای توسعه جزیره هرمز

3- توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی

4- جزیره هرمز و تنگه هرمز از كهن ترين روزگاران تا عصر تاريخي

جستجوی مطلب