گزارش شماره 1

پروژه بام خلیج فارس

پروژه بام خلیج فارس
نقطه عطفی در تحول گردشگری

تورهای ایران هرمز

تورهای ایران هرمز
راه اندازی میشود

تورهای چهارگانه "ایران هرمز"
با همکاری آژانس های گردشگری سراسر کشور راه اندازی میشود

در پی اعلام نظر جادری استاندار محترم هرمزگان انجمن کارشناسان توسعه و عمران هرمز تشکیل میشود

دعوت از متخصصین برای حضور در انجمن توسعه و عمران هرمز

در پی اعلام نظر جادری استاندار محترم هرمزگان مبنی بر قابلیت تبدیل شدن هرمز به منطقه آزاد در حد منطقه آزاد کیش،و از آنجاییکه شرکت بهدین کیش نیز با همین هدف فعالیتهای خود را در هرمز آغاز کرده، بنابر این و با هدف تحقق پیشنهاد استاندار محترم، انجمن توسعه عمران هرمز توسط شرکت بهدین کیش تشکیل می دهد.

بر اساس این تصمیم و با دعوت از کارشناسان دربخشهای مختلف از نظرات تخصصی و مطالعاتی آنها در جهت توسعه متوازن هرمز استفاده می شود.در این مرحله این انجمن تخصصی متشکل از چهار گروه خواهد بود که عبارتند از:

  1. گروه صاحب نظران شهر سازی.
  2. گروه صاحب نظران عمران.
  3. گروه صاحب نظران اقتصادی.
  4. گروه صاحب نظران گردشگری.
  5. گروه صاحب نظران محیط زیست.
  6. گروه صاحب نظران فرهنگی.

در اینجا از کلیه متخصصین،صاحب نظران،مدیران اجرایی و با تجربه، دعوت میشود در ارائه نظرات کارشناسی در گروه های مربوطه مشارکت نموده و از نظرات خود توسعه هرمز را بهره مند فرمایند.

علاقه مندان برای عضویت و استفاده از خدمات انجمن توسعه و عمران هرمز پس از ثبت نام در پرتال ایران هرمز لازم است با از اداری مالی شرکت بهدین کیش در دفتر هرمزتماس داشته و رمز ورود به انجمن را دریافت نمایند.

تماس در وقت اداری:5323208-0763

دعوت به انجمن توسعه

دعوت انجمن توسعه و عمران هرمز از متخصصین

1- شهر سازی
2- عمران

3- اقتصادی
4- گردشگری
5- محیط زیست
6- فرهنگی

راه رفته کیش و قشم

گزارش بخشدار هرمز


سرمایه گذاری
50 میلیاردتومانی
در هرمز

مطالعات و مقالات

صاحب نظران و علاقه مندان میتوانند مقالات،مطالب و نوشتار خود را جهت ارائه در این بخش ارسال نمایند.

1- سرمایه گذاری

1- چگونگی و شرایط سرمایه گذاری در ایران

2- گردشگری

موانع رشد گردشگری در ایران

شیوا پور قربان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
1- ضرورت توجه به نظرات کارشناسی در توسعه هرمز

2- توسعه گردشگری جزیره کیش به عنوان الگویی برای توسعه جزیره هرمز

3- توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی

4- جزیره هرمز و تنگه هرمز از كهن ترين روزگاران تا عصر تاريخي

جستجوی مطلب