گزارش شماره 1

پروژه بام خلیج فارس

پروژه بام خلیج فارس
نقطه عطفی در تحول گردشگری

تورهای ایران هرمز

تورهای ایران هرمز
راه اندازی میشود

تورهای چهارگانه "ایران هرمز"
با همکاری آژانس های گردشگری سراسر کشور راه اندازی میشود

گردشگران مختلفی به جزیره هرمز سفر میکنند و همه آنان دارای ویژگی ها و خصوصیات مثبت و با فرهنگ هستند.اما ممکن است شما هم دیده باشید که برخی گردشگران حقیقتا از جنبه های مختلف برتری های بیشتری دارند و برگزیده محسوب میشوند.این برتری شامل اطلاعات کامل از منطقه ای که به آن سفرمیکنند،لوازم و تجهیزاتی که باید همراه داشته باشند،روحیه ای خون گرم ،اهل معاشرت و بجوش بودن،مبادی اداب و در عین حال با نشاط و بزله گو بودن،به شدت به محیط زیست حساس و در پاکیزه نگهداشتن اطراف خود کاملا کوشا بودن،بهداشت فردی را رعایت کردن و خصوصیاتی از این دست.

وجود این نوع خصوصیات در گردشگران محترم ورودی به هرمز که لازمه شخصیت یک همسفر در تورهای گروهی است ما را در "شرکت بهدین کیش"بر آن داشت تا به جهت تکریم و تشویق این نوع گردشگران ضمن اهداء جوایز ارزنده به این گردشگران برگزیده تصاویر خاطره انگیزه بعضی از این دوستان را به عنوان گردشگران برگزیده به نمایش بگذاریم.از این پس نیز برای تشویق این نوع گردشگران به قید قرعه جوایزی به عنوان کادو برگزیدگان گردشگری هرمز تقدیم میگردد.

اهداء 2 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس هر نفر3000/000ریال - 6 دستگاه دوچرخه کوهستان هر دستگاه 3000/000 و 10 جایزه دیگر

 

دعوت به انجمن توسعه

دعوت انجمن توسعه و عمران هرمز از متخصصین

1- شهر سازی
2- عمران

3- اقتصادی
4- گردشگری
5- محیط زیست
6- فرهنگی

راه رفته کیش و قشم

گزارش بخشدار هرمز


سرمایه گذاری
50 میلیاردتومانی
در هرمز

مطالعات و مقالات

صاحب نظران و علاقه مندان میتوانند مقالات،مطالب و نوشتار خود را جهت ارائه در این بخش ارسال نمایند.

1- سرمایه گذاری

1- چگونگی و شرایط سرمایه گذاری در ایران

2- گردشگری

موانع رشد گردشگری در ایران

شیوا پور قربان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
1- ضرورت توجه به نظرات کارشناسی در توسعه هرمز

2- توسعه گردشگری جزیره کیش به عنوان الگویی برای توسعه جزیره هرمز

3- توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی

4- جزیره هرمز و تنگه هرمز از كهن ترين روزگاران تا عصر تاريخي

جستجوی مطلب