گزارش شماره 1

پروژه بام خلیج فارس

پروژه بام خلیج فارس
نقطه عطفی در تحول گردشگری

تورهای ایران هرمز

تورهای ایران هرمز
راه اندازی میشود

تورهای چهارگانه "ایران هرمز"
با همکاری آژانس های گردشگری سراسر کشور راه اندازی میشود

اطلاعات ضروری هرمز

(در حال به روز رسانی)

شماره تماس های ضروری:

ردیف عنوان آدرس تلفن همراه

1

دفتر اطلاعات و خدمات گردشگری و سرمایه گذاری"ایران هرمز".

دریافت هرگونه اطلاعات گردشگری و سرمایه گذاری در هرمز

جزیره هرمز بلوار امام خمینی روبرو شهردای

0763-5323208

09172108851

2

برج کنترل شناورهای دریایی و ساعات حرکت شناورهای مسافری

جزیره هرمز حوضچه چند منظوره

0763-5323185

3

درمانگاه

0763-5322231

4

هلال احمر

جزیره هرمز پارک شهداء

09179035574

5

آتش نشانی

جزیره هرمز روبروی پاسگاه دریابانی

09171697669

6

نیروی انتظامی

0763-5322002

7 دانشگاه آزاد هرمز جزیره هرمز جنب بخشداری 0763-5323061-3

دعوت به انجمن توسعه

دعوت انجمن توسعه و عمران هرمز از متخصصین

1- شهر سازی
2- عمران

3- اقتصادی
4- گردشگری
5- محیط زیست
6- فرهنگی

راه رفته کیش و قشم

گزارش بخشدار هرمز


سرمایه گذاری
50 میلیاردتومانی
در هرمز

مطالعات و مقالات

صاحب نظران و علاقه مندان میتوانند مقالات،مطالب و نوشتار خود را جهت ارائه در این بخش ارسال نمایند.

1- سرمایه گذاری

1- چگونگی و شرایط سرمایه گذاری در ایران

2- گردشگری

موانع رشد گردشگری در ایران

شیوا پور قربان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
1- ضرورت توجه به نظرات کارشناسی در توسعه هرمز

2- توسعه گردشگری جزیره کیش به عنوان الگویی برای توسعه جزیره هرمز

3- توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی

4- جزیره هرمز و تنگه هرمز از كهن ترين روزگاران تا عصر تاريخي

جستجوی مطلب