گزارش شماره 1

پروژه بام خلیج فارس

پروژه بام خلیج فارس
نقطه عطفی در تحول گردشگری

تورهای ایران هرمز

تورهای ایران هرمز
راه اندازی میشود

تورهای چهارگانه "ایران هرمز"
با همکاری آژانس های گردشگری سراسر کشور راه اندازی میشود

برگزیدگان هرمز

هرمز فقط در ابعاد جاذبه های طبیعی و تاریخی نسبت به دیگر شهرهای کشورمان متمایز نیست، بلکه این تمایز در سایر ابعاد دیگر نیز وجود دارد. به ویزه افرادی در این جزیره زندگی کرده و یا میکنند که نپرداختن به این افراد و ویژگی های آنها زیبنده پرتالی که میخواهد جزیره ای مانند هرمز را معرفی نماید نیست. لذا در این بخش به افرادی پرداخته ایم که شما نیز با خواندن آن، تصدیق خواهید کرد که این بخش کاملا بجا بوده است.

فهرست زیر حوزه های مختلف مربوط به برگزیدگان هرمز است.البته اعتقاد داریم که ساکنین هرمز به عنوان یکی از ولایت مدارترین شهرهای کشورمان محسوب و جزء برگزیدگان کشورمان هستند مصادیق زیر به این معنی نیست که مطلقا همین افراد برگزیدگان هرمز هستند بلکه در حد اطلاعات ما این مقدار بوده است.

در اینجا تقاضاداریم شما نیز با معرفی برگزیدگان مورد نظرتان، ما را در این بخش یاری نمایید.

(در حال به روز رسانی)

دعوت به انجمن توسعه

دعوت انجمن توسعه و عمران هرمز از متخصصین

1- شهر سازی
2- عمران

3- اقتصادی
4- گردشگری
5- محیط زیست
6- فرهنگی

راه رفته کیش و قشم

گزارش بخشدار هرمز


سرمایه گذاری
50 میلیاردتومانی
در هرمز

مطالعات و مقالات

صاحب نظران و علاقه مندان میتوانند مقالات،مطالب و نوشتار خود را جهت ارائه در این بخش ارسال نمایند.

1- سرمایه گذاری

1- چگونگی و شرایط سرمایه گذاری در ایران

2- گردشگری

موانع رشد گردشگری در ایران

شیوا پور قربان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
1- ضرورت توجه به نظرات کارشناسی در توسعه هرمز

2- توسعه گردشگری جزیره کیش به عنوان الگویی برای توسعه جزیره هرمز

3- توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی

4- جزیره هرمز و تنگه هرمز از كهن ترين روزگاران تا عصر تاريخي

جستجوی مطلب