گزارش شماره 1

پروژه بام خلیج فارس

پروژه بام خلیج فارس
نقطه عطفی در تحول گردشگری

تورهای ایران هرمز

تورهای ایران هرمز
راه اندازی میشود

تورهای چهارگانه "ایران هرمز"
با همکاری آژانس های گردشگری سراسر کشور راه اندازی میشود

جزیره هرمز دربخش گردشگری ظرفیت های خوبی دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان: جزیره هرمز دربخش گردشگری ظرفیت های خوبی دارد که جوانان بومی این جزیره می توانند از آن برای اشتغال پایدار استفاده کنند.صندوق توسعه کارآفرینیامیدبرای توسعه اشتغال در زمینه های گردشگری و صنایع دستی به متقاضیان تسهیلات از 50تا 100میلیون تومان پرداخت می کند. مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری هرمزگان گفت:  مرکز صنایع دستی با 20نفر آغاز به کار کرده است. مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری هرمزگان گفت: جزیره هرمز دربخش گردشگری ظرفیت های خوبی دارد که جوانان بومی این جزیره می توانند از آن برای اشتغال پایدار استفاده کنند.

 

 


دعوت به انجمن توسعه

دعوت انجمن توسعه و عمران هرمز از متخصصین

1- شهر سازی
2- عمران

3- اقتصادی
4- گردشگری
5- محیط زیست
6- فرهنگی

راه رفته کیش و قشم

گزارش بخشدار هرمز


سرمایه گذاری
50 میلیاردتومانی
در هرمز

مطالعات و مقالات

صاحب نظران و علاقه مندان میتوانند مقالات،مطالب و نوشتار خود را جهت ارائه در این بخش ارسال نمایند.

1- سرمایه گذاری

1- چگونگی و شرایط سرمایه گذاری در ایران

2- گردشگری

موانع رشد گردشگری در ایران

شیوا پور قربان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
1- ضرورت توجه به نظرات کارشناسی در توسعه هرمز

2- توسعه گردشگری جزیره کیش به عنوان الگویی برای توسعه جزیره هرمز

3- توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی

4- جزیره هرمز و تنگه هرمز از كهن ترين روزگاران تا عصر تاريخي

جستجوی مطلب