گزارش شماره 1

پروژه بام خلیج فارس

پروژه بام خلیج فارس
نقطه عطفی در تحول گردشگری

تورهای ایران هرمز

تورهای ایران هرمز
راه اندازی میشود

تورهای چهارگانه "ایران هرمز"
با همکاری آژانس های گردشگری سراسر کشور راه اندازی میشود

دقت کن حساس نشو

این بخش شامل مطالب و عکسهای ارسالی از طرف بازدید کنندگان است که به شکل طتز به موضوعات مختلف پرداخته و برای پرتال ایران هرمز ارسال کرده اند.

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 تحلیلی غیر متعارف از فرهنگ مردم،مسئولین و انتخابات شورای شهر هرمز
2 دقت کن،حساس نشو (احمد نادعلیان)
 

دعوت به انجمن توسعه

دعوت انجمن توسعه و عمران هرمز از متخصصین

1- شهر سازی
2- عمران

3- اقتصادی
4- گردشگری
5- محیط زیست
6- فرهنگی

راه رفته کیش و قشم

گزارش بخشدار هرمز


سرمایه گذاری
50 میلیاردتومانی
در هرمز

دقت کن،حساس نشو

مطالب و عکسهای جالبی است که بازدید کنندکان ارسال میکنند و امیدواریم دقت کنید ولی حساس نشید.

از استاد نادعلیان شروع کردیم چون اهل هنر و با ظرفیت هستند

1- احمد نادعلیان

2- تحلیلی غیر متعارف از فرهنگ مردم ، مسئولین ، انتخابات شورای شهر

مطالعات و مقالات

صاحب نظران و علاقه مندان میتوانند مقالات،مطالب و نوشتار خود را جهت ارائه در این بخش ارسال نمایند.

1- سرمایه گذاری

1- چگونگی و شرایط سرمایه گذاری در ایران

2- گردشگری

موانع رشد گردشگری در ایران

شیوا پور قربان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
1- ضرورت توجه به نظرات کارشناسی در توسعه هرمز

2- توسعه گردشگری جزیره کیش به عنوان الگویی برای توسعه جزیره هرمز

3- توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی

4- جزیره هرمز و تنگه هرمز از كهن ترين روزگاران تا عصر تاريخي

جستجوی مطلب