گزارش شماره 1

پروژه بام خلیج فارس

پروژه بام خلیج فارس
نقطه عطفی در تحول گردشگری

تورهای ایران هرمز

تورهای ایران هرمز
راه اندازی میشود

تورهای چهارگانه "ایران هرمز"
با همکاری آژانس های گردشگری سراسر کشور راه اندازی میشود

بازدید اعضای کمیسیون عمرانی مجلس از جزیره هرمز

اعضای کمیسیون عمران مجلس در ادامه سفر به استان هرمزگان، عصر امروز در جزیره هرمز حضور یافته و ضمن بازدید از بخش های مختلف جزیره، راههای توسعه این جزیره را مورد بررسی قرار دادند.
اعضای کمیسیون عمران از طرح رینگ این جزیره و همین طور ایجاد دیواره ساحلی این جزیره بازدید و در نشستی با مسئولین محلی راههای توسعه جزیره را بعد از تصویب نهایی الحاق این جزیره به منطقه آزاد قشم را ارزیابی کردند.
بازدید اعضای کمیسیون عمران از جزیره هرمز سبب شد تا آنها دید بازتر و مطلوب تری نسبت به توسعه این جزیره و صیانت از بهشت کانی شناسی ایران داشته باشند و بدون شک در تصویب نهایی طرح الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم نیز موثر خواهد بود.

دعوت به انجمن توسعه

دعوت انجمن توسعه و عمران هرمز از متخصصین

1- شهر سازی
2- عمران

3- اقتصادی
4- گردشگری
5- محیط زیست
6- فرهنگی

راه رفته کیش و قشم

گزارش بخشدار هرمز


سرمایه گذاری
50 میلیاردتومانی
در هرمز

مطالعات و مقالات

صاحب نظران و علاقه مندان میتوانند مقالات،مطالب و نوشتار خود را جهت ارائه در این بخش ارسال نمایند.

1- سرمایه گذاری

1- چگونگی و شرایط سرمایه گذاری در ایران

2- گردشگری

موانع رشد گردشگری در ایران

شیوا پور قربان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
1- ضرورت توجه به نظرات کارشناسی در توسعه هرمز

2- توسعه گردشگری جزیره کیش به عنوان الگویی برای توسعه جزیره هرمز

3- توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی

4- جزیره هرمز و تنگه هرمز از كهن ترين روزگاران تا عصر تاريخي

جستجوی مطلب