گزارش شماره 1

پروژه بام خلیج فارس

پروژه بام خلیج فارس
نقطه عطفی در تحول گردشگری

تورهای ایران هرمز

تورهای ایران هرمز
راه اندازی میشود

تورهای چهارگانه "ایران هرمز"
با همکاری آژانس های گردشگری سراسر کشور راه اندازی میشود

بخش خصوصی می تواند نجات دهنده اقتصاد کشور باشد

استاندار هرمزگان با تاکید بر تلاش هر چه بیشتر برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور توسعه و عمران منطقه گفت: بخش خصوصی می تواند نجات دهنده اقتصاد کشور باشد.

جاسم جادری در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت: به دلیل مشکلات بخش دولتی، بهترین راه برای نجات کشور، بخش خصوصی است که در همین راستا باید مشکلات این بخش در انجام سرمایه گذاری ها برطرف شود.وی با بیان اینکه در هرمزگان زمینه برای سرمایه گذاری فراهم است، تاکید کرد: باید بخش خصوصی با توجه به توانمندی هایش بیش از گذشته وارد کارهای اقتصادی شود.

دعوت به انجمن توسعه

دعوت انجمن توسعه و عمران هرمز از متخصصین

1- شهر سازی
2- عمران

3- اقتصادی
4- گردشگری
5- محیط زیست
6- فرهنگی

راه رفته کیش و قشم

گزارش بخشدار هرمز


سرمایه گذاری
50 میلیاردتومانی
در هرمز

مطالعات و مقالات

صاحب نظران و علاقه مندان میتوانند مقالات،مطالب و نوشتار خود را جهت ارائه در این بخش ارسال نمایند.

1- سرمایه گذاری

1- چگونگی و شرایط سرمایه گذاری در ایران

2- گردشگری

موانع رشد گردشگری در ایران

شیوا پور قربان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
1- ضرورت توجه به نظرات کارشناسی در توسعه هرمز

2- توسعه گردشگری جزیره کیش به عنوان الگویی برای توسعه جزیره هرمز

3- توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی

4- جزیره هرمز و تنگه هرمز از كهن ترين روزگاران تا عصر تاريخي

جستجوی مطلب