گزارش شماره 1

پروژه بام خلیج فارس

پروژه بام خلیج فارس
نقطه عطفی در تحول گردشگری

تورهای ایران هرمز

تورهای ایران هرمز
راه اندازی میشود

تورهای چهارگانه "ایران هرمز"
با همکاری آژانس های گردشگری سراسر کشور راه اندازی میشود

بازدید مدیران منطقه آزاد قشم و سرپرست منطقه هرمز از جزیره هرمز

آقایان جناب دکتر حبیبی قائم مقام منطقه آزاد قشم ,جناب آقای عبدلی زاده مشاور اقتصادی و بازرگانی سازمان منطقه آزاد قشم و جناب آقای خدادادزاده نیک پی سرپرست مدیریت منطقه آزاد هرمز با حضور در جزیره هرمز پیگیر مقدمات فعالیت منطقه آزاد قشم در هرمز شدند که طی این بازدیدها از دفتر شرکت بهدین کیش در جزیره هرمز و برخی فعالیتهای این شرکت از جمله پروژه آکواریوم زیر دریایی،پروژه بام خلیج فارس ودهکده گردشگری هرمز آشنا شدند.

آقای دکتر حبیبی

آقای عبدلی زاده

آقای خدادادزاده نیک پی

دعوت به انجمن توسعه

دعوت انجمن توسعه و عمران هرمز از متخصصین

1- شهر سازی
2- عمران

3- اقتصادی
4- گردشگری
5- محیط زیست
6- فرهنگی

راه رفته کیش و قشم

گزارش بخشدار هرمز


سرمایه گذاری
50 میلیاردتومانی
در هرمز

مطالعات و مقالات

صاحب نظران و علاقه مندان میتوانند مقالات،مطالب و نوشتار خود را جهت ارائه در این بخش ارسال نمایند.

1- سرمایه گذاری

1- چگونگی و شرایط سرمایه گذاری در ایران

2- گردشگری

موانع رشد گردشگری در ایران

شیوا پور قربان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
1- ضرورت توجه به نظرات کارشناسی در توسعه هرمز

2- توسعه گردشگری جزیره کیش به عنوان الگویی برای توسعه جزیره هرمز

3- توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی

4- جزیره هرمز و تنگه هرمز از كهن ترين روزگاران تا عصر تاريخي

جستجوی مطلب