گزارش شماره 1

پروژه بام خلیج فارس

پروژه بام خلیج فارس
نقطه عطفی در تحول گردشگری

تورهای ایران هرمز

تورهای ایران هرمز
راه اندازی میشود

تورهای چهارگانه "ایران هرمز"
با همکاری آژانس های گردشگری سراسر کشور راه اندازی میشود

مدیر سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش
لزوم توجه به کارشناسی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه هرمز

جزیره کیش فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشته تا توانسته است در این نقطه از توسعه خود قرار گیرد.با مرور این فراز و نشیبها میتوان ضعف و قوتهایی را دید که برای توسعه جزیره هرمز قابل استفاده باشد.اصلی ترین محور توسعه در کیش که قابل استفاده در توسعه هرمز نیز هست دو محور عمده است یکی کارشناسی در امور است و دیگری توجه به بخش خصوصی.

توجه به سرمایه گذار و سرمایه گذاری یکی از مهمترین ارکان در مدیریت کیش بوده است.به این قاعده در اصل 44 قانون اساس کشور نیز تاکید شده است که یکی از تبلورهای آن را در جزیره کیش میتوان دید.در واقع سپردن امور مردم به خود مردم در چهار چوب قوانین و مقررات حاکمیتی و نظارتی.

 

تجربه نشان داده است که هرگاه امور به مردم سپرده شده است نتیجه خوب و مثبت بوده است و اساسا نظام ما بر پایه مردم بنا گذاشته شده و توسط خود مردم هم اداره میشود.در توسعه جزیره کیش هم همین قاعده جاری شده است به طوری که کیش بامشارک و سرمایه مردم به این نقطه رسیده و همچنان رو به پیشرفت است.
حجم سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در کیش بسیار بالاست و این نشان دهنده آن است که نظام در مدیریت توسعه جزیره کیش توسط بخش خصوصی موفق عمل کرده است و این تجربه میتواند در توسعه سایر نقاط کشور از جمله جزیره هرمز استفاده شود.
همچنین در توسعه کیش توجه به نظرات کارشناسی یکی دیگر از محورهای توسعه بوده است و طبیعتا بدون توجه به این دو قاعده یعنی توجه به بخش خصوصی و کار کارشناسی، توسعه کیش امکان پذیر نبود.
خوشبختانه با فراهم شدن برخی مقدمات لازم برای الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم و پیوستن این جزیره زیبا و دارای جاذبه طبیعی بسیار عالی ،به حوزه مدیریت دبیرخانه مناطق آزاد، مطمئنا جزیره هرمز نیز متحول شده و توسعه فوق العاده ای پیدا خواهد کرد.
البته چنانچه اشاره کردم راه توسعه جزیره هرمز مستلزم مشارکت بخش خصوصی است و از این که شرکت بهدین کیش به هرمز رفته و در حال فعالیت است خوشحالم  و مطمئنم با مشارکت فعال بخش خصوصی،هرمز توسعه فوق العاده ای پیدا خواهد کرد.
یکی از کارهای خوب شرکت بهدین کیش راه اندازی پرتال ایران هرمز است که سعی کرده به نظرات کارشناسی بپردازد و توجه به سرمایه گذاری را نیز در برنامه های خود گنجانده است که این نوید بخش خوبی برای توسعه هرمز است و امیدوارم گام های مهم و موثری در توسعه هرمز برداشته شود.

دعوت به انجمن توسعه

دعوت انجمن توسعه و عمران هرمز از متخصصین

1- شهر سازی
2- عمران

3- اقتصادی
4- گردشگری
5- محیط زیست
6- فرهنگی

راه رفته کیش و قشم

گزارش بخشدار هرمز


سرمایه گذاری
50 میلیاردتومانی
در هرمز

مطالعات و مقالات

صاحب نظران و علاقه مندان میتوانند مقالات،مطالب و نوشتار خود را جهت ارائه در این بخش ارسال نمایند.

1- سرمایه گذاری

1- چگونگی و شرایط سرمایه گذاری در ایران

2- گردشگری

موانع رشد گردشگری در ایران

شیوا پور قربان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
1- ضرورت توجه به نظرات کارشناسی در توسعه هرمز

2- توسعه گردشگری جزیره کیش به عنوان الگویی برای توسعه جزیره هرمز

3- توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی

4- جزیره هرمز و تنگه هرمز از كهن ترين روزگاران تا عصر تاريخي

جستجوی مطلب