گزارش شماره 1

پروژه بام خلیج فارس

پروژه بام خلیج فارس
نقطه عطفی در تحول گردشگری

ایستگاه گردشگری

ایستگاه خدمات گردشگری
بام خلیج فارس

گزارشات تصویری(1)

تورهای ایران هرمز

تورهای ایران هرمز
راه اندازی میشود

تورهای چهارگانه "ایران هرمز"
با همکاری آژانس های گردشگری سراسر کشور راه اندازی میشود

برگزیدگان

محمد اوج هرمزی

ورود انجمن توسعه

دعوت به انجمن توسعه

دعوت انجمن توسعه و عمران هرمز از متخصصین

1- شهر سازی
2- عمران

3- اقتصادی
4- گردشگری
5- محیط زیست
6- فرهنگی

راه رفته کیش و قشم

گزارش بخشدار هرمز


سرمایه گذاری
50 میلیاردتومانی
در هرمز

تحولی بزرگ برای هرمز

تحولی بزرگ
در را
ه است

توسعه فزاینده هرمز با اتمام پروژه نزدیک سازی بندر عباس به هرمز

دقت کن،حساس نشو

مطالب و عکسهای جالبی است که بازدید کنندکان ارسال میکنند و امیدواریم دقت کنید ولی حساس نشید.

از استاد نادعلیان شروع کردیم چون اهل هنر و با ظرفیت هستند

1- احمد نادعلیان

2- تحلیلی غیر متعارف از فرهنگ مردم ، مسئولین ، انتخابات شورای شهر

مطالعات و مقالات

صاحب نظران و علاقه مندان میتوانند مقالات،مطالب و نوشتار خود را جهت ارائه در این بخش ارسال نمایند.

1- سرمایه گذاری

1- چگونگی و شرایط سرمایه گذاری در ایران

2- گردشگری

موانع رشد گردشگری در ایران

شیوا پور قربان

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
1- ضرورت توجه به نظرات کارشناسی در توسعه هرمز

2- توسعه گردشگری جزیره کیش به عنوان الگویی برای توسعه جزیره هرمز

3- توسعه هرمز بدون صدمه به محیط زیست و ایجاد آلودگی محیطی

4- جزیره هرمز و تنگه هرمز از كهن ترين روزگاران تا عصر تاريخي

جستجوی مطلب